Nyttig informasjon

Både personer som blir rammet av demens, og deres pårørende har et stort behov for å tilegne seg kunnskap og finne informasjon. Hva kan, bør og skal man gjøre for å tilrettelegge livet på god måte for den som er syk og deres pårørende.

For de som rammes av demens er det både viktig, og ikke minst godt å ha pårørende som hjelper til.

Vi anbefaler både pårørende og de som er rammet av sykdommen, å ta kontakt med kommunens demenskoordinator. Han / hun sitter på nyttig informasjon og kan alltid hjelpe deg på rett spor.

For å hjelpe litt med hva du finner hvor så har vi lagt ut et knippe linker som kan være nyttige.

Ullensaker Kommune
Informasjon om demensomsorg i kommunen

Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Informasjon om demenssykdommer

Aldring og Helse – Nasjonal Kompetansetjeneste
Informasjon om demens

Demensvenn
Å være demensvenn er en støtte til alle som er berørt av demens. Alt du sier ja til er å få informasjon, slik at du kan møte mennesker som har demens med forståelse, respekt og omtanke. I hverdagen kan det gjøre deg til noe mange trenger – en venn. Det er enkelt, men betyr uendelig mye!

Kommentarer er stengt.