Om foreningen

Ullensaker Demensforening ble stiftet den 24. februar 2003 i samarbeid med lokallagene i Nannestad og Gjerdrum. Primus motor for å etablere foreningen var Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder i Frivilligsentralen i Ullensaker.

I 2010 gikk Ullensaker demensforening ut av samarbeidet med Nannestad og Gjerdrum, og ble en lokalforening underlagt Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Gjennom årenes løp har det foreningen bidratt til å til å sette fokus på demenssykdommer gjennom egne brosjyrer, åpne møter og fine turer.

Arbeidet med å fremme informasjon om demens i Ullensaker, har i de senere årene vært ivaretatt av kommunens demenskoordinatorer, og noen ildsjeler blant pårørende.

Nye ildsjeler ved roret
I 2020 ble det tatt initiativ til å blåse liv i foreningen igjen. På årsmøtet i mars 2020 ble det valgt nytt styre med engasjerte medlemmer. Arbeidet med alle de viktige oppgavene som ikke har fått nok oppmerksomhet de siste årene vil bli høyt prioritert. Målet er å være aktive i lokalmiljøet, og å jobbe for en god demensomsorg i kommunen, både for de som er rammet av sykdommen og deres pårørende.

Ullensaker demensforening vil spesielt prioritere innsats for å:

  • Gjøre søknadsprosessen for institusjonsplass bedre og mer forutsigbar
  • Utvide aktivitetstilbudet til de personer med demens, bl.a. gjennom økt bruk av aktivitører.
  • Arbeide for at forholdene legges til rette for at sansehagen på Gjestad kan brukes i større grad
  • Etablere bedre tilpassede boformer for de ulike fasene av demensforløpet
  • Oppnå større grad av involvering av personer med demens og deres pårørende i avgjørelser som angår dem


Kommentarer er stengt.