Om foreningen

Ullensaker Demensforening ble stiftet den 24. februar 2003 i samarbeid med lokallagene i Nannestad og Gjerdrum.

I 2010 gikk Ullensaker Demensforening ut av samarbeidet med Nannestad og Gjerdrum, og ble en lokalforening underlagt Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Gjennom årenes løp har foreningen bidratt til å til å sette fokus på demenssykdommer.

Arbeidet med å fremme informasjon om demens i Ullensaker, har i de senere årene vært ivaretatt av kommunens demenskoordinatorer, og noen ildsjeler blant pårørende.

Nye ildsjeler ved roret
Siden 2020 har målsettingen vært å sette foreningens arbeid på kartet i kommunen. Vi ønsker å være synlige i lokalmiljøet, og å jobbe for en god demensomsorg i Ullensaker, både for de som er rammet av sykdommen og deres pårørende.

Ullensaker Demensforening vil spesielt prioritere innsats for å:

  • Bidra til at personer med en demenssykdom får mulighet til å leve et aktivt liv
  • Synliggjøre de pårørendes belastninger og behov for hjelp og støtte
  • Samarbeide med kommunen og politikere for å jobbe for et demensvennlig samfunn
  • Følge opp Regjeringens demensplan for 2025


Kommentarer er stengt.