Omtaler i media

Ullensaker Demensforening setter stor pris på  at mediene retter søkelyset mot det viktige arbeidet vårt  for personer med en demenssykdom og deres pårørende.
Her har vi samlet ulike artikler og omtaler som er publisert i lokalpressen.

Listen oppdateres fortløpende.


Anne Grosvold, ordstyrer på Folkemøte i Kong Rakne våren 2023.                   Foto: Øyvind Mo Larsen – Jessheimpuls

Klikk på linkene nedenfor for å lese sakene i Jessheimpuls: 

2024-02-20 Flere løft på demensfronten
2023-09-21 Full swing med demenskoret
2023-08-31 Demenskoret er i gang
2023-06-07 Stenger demenstilbud i sommer
2023-04-24 Nye steg mot demenskor
2023-03-30 Lovte å gå i demens-takt
2023-03-02 Hvordan visste du at jeg var her? Tema demens
2022-09-21 Demens-bevisstheten økende
2022-04-07 Historiske underskrifter om demens
2020-10-21 Demens er Tones hjertesak
2020-09-17 Skal sørge for at demens ikke går i glemmeboka
2020-01-13 Demens på timeplanen igjen
2019-09-18 Ser på dagtilbud for demente
2019-05-10 Harmdirrende om demens


Innlegg som er publisert i Romerikes Blad / Mitt Jessheim krever innlogging.

2023-09-21 Romerikes blad – Alzheimer dagenInnlegg som er publisert i Eidsvoll Ullensaker Blad krever innlogging. 

Kommentarer er stengt.