Dagsenter og sykehjem

Dagsenter for personer med demens «Hjerterommet»
«Hjerterommet»
er Ullensaker Kommunes dag-og/kvelds tilbud for personer med demens som bor hjemme. Pr 2020 er det 2 avdelinger på Hjerterommet slik at tilbudet kan tilpasses behovene til de som kan benytte seg av tilbudet.

Det er åpent mandag – fredag fra kl. 09.00 – 14.00. Eller på ettermiddag / kveld.

Brukerne må betale en egenandel som dekker frokost og middag og transport både til og fra hjemmet. Egenandel for transport beregnes ut fra inntekt.


Sykehjemsplass
I Ullensaker er finnes det 3 institusjoner for pasienter som ikke lenger har mulighet for å bo hjemme. Noen er spesielt tilrettelagt for personer med demens.

PRO distrikt Jessheim Vest / Gjestad bo- og aktivitetssenter. 
For innbyggere som bor vest i Ullensaker.

Gjestad Bo-og Aktivitetssenter. Foto: Ullensaker Kommune

Avdeling Bjørka/Utsikten : Avdelingsleder: Charlotte Dahl-Orfjell
18 plasser, spesielt utformet for personer med demens.
1. etg. Bjørka: Telefon: 66 10 86 11
1.etg. Utsikten: Telefon: 66 10 86 06

Avdeling Solgløtt/Panorama: Avdelingsleder Heidi Berntsen Dalrud
18 plasser, spesielt utformet for personer med demens.
2.etg. Solgløtt: Telefon: 66 10 86 14
2.etg. Panorama: Telefon: 66 10 86 13


PRO distrikt Jessheim Øst / Gystadmyr bo- og aktivitetssenter
For innbyggere som bor øst i Ullensaker.

Gystadmy Bo-og Aktivitetssenter. Foto: Ullensaker Kommune

Sykehjemmet har kun enerom med eget bad /WC og består av 64 sykehjemsplasser fordelt på 4 avdelinger. En av disse 4 avdelingene er Blåveiskroken, der 2 av plassene er forbeholdt rulleringsplasser / korttidsplasser.


PRO distrikt Kløfta / Kløfta bo- og Aktivitetssenter 
For innbyggere som bor sør i Ullensaker.

Kløfta Bo-og Aktivitetssenter. Foto: Ullensaker Kommune

Avdelingsleder Merethe Ekroll
Sykehjemmet består av 27 plasser fordelt på 3 bo-grupper.

Kommentarer er stengt.