Styret / Likepersoner

Styret i Ullensaker Demensforening 

ADRESSE:
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Ullensaker Demensforening
Veiberggata 7
2050 Jessheim

E-post: post@ullensakerdemensforening.no
Kontonummer:
9054.06.08244
Vipps: 618759


STYRET:

LEDER:
Mona Thomsen
Tlf: 982 44 712 / E-post: leder@ullensakerdemensforening.no

NESTLEDER:

Kjersti Madeleine Godin, ansvarlig for PR-/Media og markedsføring
Tlf: 958 07 356 / E-post: nestleder@ullensakerdemensforening.no

SEKRETÆR:
Liv Moen,
Tlf: 482 71 485 / E-post: sekretar@ullensakerdemensforening.no

KASSERER:
Mona Andresen Leinum,
Tlf: 907 75 854 / E-post: kasserer@ullensakerdemensforening.no 

STYREMEDLEM:
Hilde Berge, Tlf: 404 13 839
Laila Martila, Tlf: 980 73 192 – Korkoordinator – Ullensaker Demenskor

Alle styremedlemmene i Ullensaker Demensforening er / har vært pårørende til en med demenssykdom.


LIKEPERSON: 
Inger Alstad, Tlf: 911 03 529, E-post:  50ingerals@gmail.com

En likeperson  En likeperson er en pårørende som har «gått veien før deg», som forstår hvilke store utfordringer det ligger i  å være nærstående til en som rammes av en demenssykdom. En likeperson kan du ta kontakt med om du trenger støtte og informasjon i en krevende situasjon – eller rett og slett ønsker noen å snakke med som evner å forstå. Likepersoner har fått sin opplæring gjennom Nasjonalforeningens likepersonsarbeid og har underskrevet taushetsløfte.  Likepersonstilbudet er et supplement til tjenester fra offentlige instanser. Likepersoner er ulønnede og frivillige.

Kommentarer er stengt.