Styret / Likepersoner

Styret i Ullensaker Demensforening 

ADRESSE:
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Ullensaker Demensforening
c/o Mona Thomsen, Hauerseterkvartalet 6, 2055 Nordkisa

E-post: post@ullensakerdemensforening.no
Kontonummer:
9054.06.08244
Vipps: 618759

STYRET:
LEDER: Mona Thomsen Tlf: 982 44 712 / E-post: leder@ullensakerdemensforening.no 
NESTLEDER: Kjersti Madeleine Godin, Tlf: 958 07 356 / E-post: nestleder@ullensakerdemensforening.no
SEKRETÆR: Liv Moen, Tlf: 482 71 485 / E-post: sekretar@ullensakerdemensforening.no
KASSERER: Mona Andresen Leinum, Tlf: 907 75 854 / E-post: kasserer@ullensakerdemensforening.no 

STYREMEDLEMMER:
Anne Arveschoug, Tlf: 958 91 076
Helge Velure, Tlf: 971 88 813
Lars Grande, Materialforvalter, Tlf: 928 49 247

Alle styremedlemmene i Ullensaker Demensforening er / har vært pårørende til en med demenssykdom.

LIKEPERSONER: 
Ullensaker Demensforening har to tidligere styremedlemmer som er kurset til likepersoner gjennom Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Inger Alstad, Tlf: 911 03 529, E-post:  50ingerals@gmail.com
Ivar Strømstad, Tlf: 908 52 940, E-post: ivarstro@online.no

En likeperson  En likeperson er en pårørende som har «gått veien før deg», som forstår hvilke store utfordringer det ligger i  å være nærstående til en som rammes av en demenssykdom. En likeperson kan du ta kontakt med om du trenger støtte og informasjon i en krevende situasjon – eller rett og slett ønsker noen å snakke med som evner å forstå. Likepersoner har fått sin opplæring gjennom Nasjonalforeningens likepersonsarbeid og har underskrevet taushetsløfte.  Likepersonstilbudet er et supplement til tjenester fra offentlige instanser. Likepersoner er ulønnede og frivillige.

Kommentarer er stengt.