Aktiviteter

Alzheimerdagen / 21. september
Hvert år den 21. september markeres dagen verden over. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. På Den internasjonale Alzheimerdagen, synliggjøres blant annet betydningen av å være åpen om sykdommen. Derfor samles organisasjoner verden over for å delta. Ullensaker Demensforening har som mål å markere den internasjonale Alzheimerdagen i lokalmiljøet, og legger opp til aktiviteter under demensaksjonen hvert år.

Demensaksjonen, som har blitt arrangert siden år 2000, er Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige informasjons- og innsamlingskampanje hvor vi setter fokus på demens og samler inn penger til demensforskning og lokale demensaktiviteter. Kampanjen arrangeres hvert år i tilknytning til den internasjonale Alzheimer dagen 21. september.

Følg med på vår Facebook side, Ullensaker Demensforening.

Kommentarer er stengt.