Ullensaker Demenskor

Vi skaper et trygt, hyggelig og stemningsfylt miljø!

Å synge sammen skaper fellesskap og glede, og er en flott aktivitet for personer med demens som er glad i sang! Demenskoret på NRK har fått en fantastisk mottakelse og bidrar til bl.a. økt forståelse for personer med demens og deres pårørende. Ullensaker Demenskor ble etablert med støtte fra Kulturrådet og mottok fyrtårnmidler i 2023. Vi har mottatt midler fra Ullensaker Kommune for videre drift i 2024.

Koret driftes av Ullensaker Demensforening i samarbeid med frivillige.

Øvelsene finner sted på Kløfta Bo- og Aktivitetssenter, Hellenvegen 10, 2040 Kløfta

Onsdager kl. 12.00 – 14.00. som inkluderer en hyggestund etter øvelsen med kaffe og noe å bite i.

Musikkterapeuter:
Kathrine Aune Fjell og Minnie Einersen

Fra venstre: Minnie Einersen og Kathrine Aune Fjell

Har du spørsmål, eller lyst til å være med som deltager eller frivillig, ta kontakt med :

Laila Martila – Korkoordinator
Telefon: 980 73 192
E-post:
post@ullensakerdemensforening.no

Inger Alstad – Likeperson / pårørendekontakt
Evelyn Kulsrud – Frivillig hjelper

Fra venstre: Inger Alstad, Laila Martila, Evelyn Kulsrud

Kommentarer er stengt.